Rentetarieven Site

Geld lenen kost geld

Geld lenen kost ook geld, maar hoeveel geld een lening kost heb je zelf wel een beetje in de hand.

De kostprijs van een lening wordt bepaald door de rente. De rente van een lening wordt uitgedrukt in een percentage. Om te weten hoeveel uiteindelijk moet worden terugbetaald aan de kredietverstrekker, moet dat percentage bij het ontleende bedrag worden bijgeteld. Maar die rente, en dus het bedrag dat meer moet worden terugbetaald, is bij iedere bank verschillend. En op kleinere bedragen komen die cijfers na de komma er misschien niet zo erg op aan, maar voor een groot bedrag (bijvoorbeeld voor een hypothecaire lening) is nauwkeurig vergelijken zeker belangrijk!

Wat bepaalt de rente?

De rentetarieven worden bepaald door de rente-indicator, wat een basistarief is. De uitgangspunten voor die basisrente zijn de Euribor en Libor geldmarkttarieven. Dit zijn maatstaven waarop wel meer financiële producten gebaseerd zijn, zoals bijvoorbeeld ook de rente voor spaarrekeningen.

Bovenop het basistarief komt dan de rente-opslag. Deze is vrij te kiezen door de bank: de rente-opslag beslaat de rentekosten en natuurlijk ook de winstmarge die de bank stelt. Er is dus ruimte voor onderhandelen mogelijk, tot aan het basistarief - daarover kan niet worden onderhandeld. Ook het onderpand speelt een rol: voor een hypothecair krediet kan de rente gewoonlijk wat lager liggen omdat daar een onroerend goed in onderpand is, voor een persoonlijke lening is er niet echt een zekerheid en dan zitten de rentes hoger. Maar los daarvan kan er worden onderhandeld, en mogen banken vragen wat ze willen.

Vaste of variabele rente?

Een vaste rente is een rente die gedurende de ganse looptijd van de lening gelijk blijft. Op die manier is men zeker van hoeveel de lening aan het einde zal gekost hebben. Die zekerheid is handig, maar zorgt er ook voor dat er niet kan geprofiteerd worden van eventuele rentedalingen. Een lening met een vaste rentevoet kan gewoonlijk wel worden herbekeken, maar hier zijn ook wel kosten aan verbonden.

Een variabele rente zorgt ervoor dat er wel onmiddellijk kan worden ingegaan op dalingen van de rente, maar dit mes snijdt langs twee kanten: ook bij stijgingen van de rente voelt de ontlener onmiddellijk de stijging. Er zit wel een plafond (in beide richtingen). Velen vinden daarom de variabele rentevoet alleen interessant wanneer de maximum rentevoet nooit hoger kan zijn dan de vaste rentevoet van dat moment.

Hoe rentes vergelijken?

Rentes vergelijken is een hele opdracht. Op de verschillende websites van banken staat gewoonlijk wel een rentevoet, maar dat is de standaard, niet onderhandeld, niet toegespitst op een specifieke situatie. Om dat te weten te komen moet men alle banken bezoeken en hen tegen elkaar uitspelen. Op het internet zijn er gelukkig ook bronnen: er zijn overzichten die bijhouden wie waar voor welke lening welke rentevoet heeft gekregen, en op de website van Beobank kan je een overzichtelijke pagina vinden die alle rentes van alle soorten leningen weergeeft. Het blijft echter steeds goed uitkijken naar wat in jouw persoonlijke situatie het beste is en advies vragen op basis van deze hulpmiddelen.